Petr Sak - o volbách

2. června 2010 v 19:51 | hanci |  Politika
czech free press

Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost

Petr Sak

Neděle, 30 Květen 2010 06:36 Tereza Spencerová

Tak jo, prohráli jsme volby. Nemluvím o sociální demokracii, spíš mám na mysli lidi, kteří ještě neztratili schopnost samostatně myslet.
Myslela jsem si, že TOP 09 do parlamentu projde, ale její konečný volební zisk mi zase ubral pěkně silnou vrstvu z iluzí o našem národě. Na druhou stranu je ale jasné, že k mládí patří nedůvěra vůči starším, že se prostě mladí musejí spálit sami. Jen je škoda, že za toto jejich evoluční "svobodné" sbírání životních zkušeností musíme platit všichni.
K tématu je zajímavý rozhovor se sociologem Petrem Sakem, jehož název je v titulku. Petr Sak (1945) je členem Masarykovy české sociologické společnosti a České pedagogické společnosti, uznávaný autor, externí pedagog FF UK a prorektor Středočeského vysokoškolského institutu.

Letošní předvolební kampaň je výrazně charakterizována třemi fenomény spojenými s mládeží: agresivním mítinkovým působením mladých aktivistů politických stran, klipem "Přesvědč bábu" a středoškolskými volbami "nanečisto". Překvapil vás výrazný podíl mladých sympatizujících s pravicí, zejména TOP 09 a ODS?
Nepřekvapil, jsou to projevy trendu, který trvá delší dobu a vyjadřuje určité zákonitosti naší informační tzv. postkomunistické společnosti.

Mladý věk přece bývá spojován s touhou po spravedlnosti, se vzpourou proti establishmentu, takže na Západě mladí více vystupují jako revoltující levice (i když mladí extremisté, neonacisté jsou, mám dojem, na vzestupu tam i tady)...
Ano, těmito znaky bývá mladá generace charakterizována. Je však třeba si uvědomit, že spravedlnost může být chápána různě a antisemitismus v Německu 30. a 40. let byl pravděpodobně vnímán také jako výraz spravedlnosti proti skupině ve společnosti, která dlouhodobě »parazitovala na německém lidu«.
Existuje však obecnější kategorie nad touto historicky definovanou touhou po spravedlnosti a vzpouře proti establishmentu. Tou je puzení být součástí toho, co směřuje do budoucnosti, co je negací minulosti. Chtělo by se říci, co je pokrokové, ovšem tak to není, koneckonců pokrok je kategorie relativní a subjektivní.
Toto přimknutí k cestě do budoucnosti vidíme u Hitlerjugend, u poválečné stalinistické generace v Československu i u současné »postkomunistické« mládeže, ztotožňující se s tržní společností bez přívlastků. Obdobně, jako se říká, že buddhismus je náboženství bez Boha, tak tržní společnost bez přívlastků je ideologií bez ideologie. Je to nástroj čistého egoismu, individualismu, bez idejí, duchovně vyprázdněný a sociálně zredukovaný na boj o maximalizaci vlastního prospěchu.

Co českou mládež ke konkrétním politickým stranám přitahuje, resp. ji od nich odrazuje? Mají větší význam osobnosti, hesla, události, pověst, tradice, programy...? Co je převažujícím faktorem formování projevované politické přízně?
Současná mládež není pouze jednou z řady v generaci. Tato generace je historicky jedinečná, je svým způsobem počátkem nové řady. Ve vystoupení na česko-slovenské konferenci jsem hovořil o tom, že přelom mezi současnou mladou generací a starší generací je současně přelomem věků. Tyto generace personifikují gramotnou kulturu a kyberkulturu. Co má tato mládež s předchozími generacemi mládeže společného, je její sociální nezralost, minimální životní zkušenost a život na účet společnosti, ať již se jedná o rodinu či o jiné instituce. Její pohled, postoje a názory jsou jen minimálně vyvozené ze života ve společnosti.
Řada skutečností je však u této generace nových a specifických. Jednou z nich je dramatický pokles četby a pokles tradiční vzdělanosti. Neznalost např. základního fondu světové a české literatury činí tyto mladé lidi závislými na názorech jiných, které jsou jim předkládány již školou, médii či jinými kanály. Mladí lidé postrádají schopnost chápat informace a poznatky v širším kontextu a ani nerozvinuli schopnost kritického myšlení a lehce se tak stávají obětí mediální propagandy a sofistikovaně připravených marketingových programů.
Předchozí generace měly možnost rozvíjet své analytické schopnosti a kritičnost konfrontací komunistické propagandy s antikomunistickou propagandou na Hlasu Ameriky a na Svobodné Evropě. Následné generace evidentně strádají absencí rozvíjení těchto kompetencí. Již v roce 2000 mládež 2/3 svého disponibilního času trávila s médii, která získávají ontický charakter ve vztahu ke generaci. Média vytvářejí kanál k mysli mladého člověka a tuto mysl tak vyplňují, že vlastně přidusí či vyřadí spojení člověka s přirozeným světem.
V současnosti zcela novým fenoménem v oblasti propagandy a manipulace člověkem je dvoustupňové působení na člověka. Médium (elektronické, tištěné) vnese sdělení na internet do sociálních sítí a následně horizontálně prostřednictvím sociálních sítí ovlivňuje rychlostí informačního výbuchu celé velké skupiny o rozsahu až statisíců jedinců.
Všechny uvedené procesy můžeme ilustrovat na příkladu příklonu této mládeže k TOP 09. Je zde evidentně neznalost i té nejnovější historie, a neinformovanost. Každý, kdo se považuje v české společnosti za slušného, zná příběh Natálky, sympatizuje s ní a kritizuje útočníky. Po světě však poskakuje po jedné noze statisíce malých Natálek, které zranily nášlapné miny. Zahraniční politika Schwarzenberga hlasovala v OSN spolu s USA, Izraelem a Nizozemím proti zákazu používání nášlapných min. Ztotožňují se mladí lidé s touto politikou nejpodlejšího zabíjení a mrzačení lidí, či je to nezajímá? Jsou nekompetentní, neinformovaní, anebo zrůdní?
Na naší politické a mediální scéně se zcela mlčí o tom, že základní kategorií politiky jsou zájmy a jejich prosazování prostřednictvím politických stran. Program TOP 09 vyjadřuje zájmy Krejčíře, Pitry, Havla, Kočárníka, Dyby, Čalfy, Ježka a vlastně všech zkorumpovaných politiků či velkých firem, ale naprosto ne současných středoškoláků. TOP 09 či spíše kryptokracii, která za scénou připravuje vstup TOP 09 do parlamentu, se však podařilo mládež přesvědčit, že vždy budou mladí a zdraví, ale navíc, že v budoucnu budou všichni úspěšní a bohatí. Ztotožnění mládeže s TOP 09 a ODS je projevem neautentického života ve virtuální a mediální realitě. Existuje však také výraz autentického života současné mládeže, a tou je Pirátská strana. Tato strana vyjadřuje historické nové generační životní podmínky, hodnoty a zkušenosti mládeže.

Vysledoval jste nějaké ideové, hodnotové rozvrstvení dnešní mladé generace? Do jaké míry se kryje s rozčleněním sociálním, vzdělanostním, povahovým?
Samozřejmě, že mladá generace je strukturovaná a uvnitř generace najdeme odlišné skupiny, např. orientující se na alternativní životní styl, duchovně orientované. Již v 90. letech se modifikovala hodnotová orientace mládeže takovým způsobem, že se odlišila od předchozích českých generací, ale i od generace mládeže západoevropských společností. Tento posun znamenal pokles tradiční sociability a posun k hédonismu a majetku.

Jakou roli má mediální obraz ideového směru, strany, osobnosti, jak se činí média, nejen tradiční televize, ale i internetové prostředky? Co přitažlivost vzorů - uměleckých, politických, v byznysu, rodičů, v okolí? Jaký vliv mají struktura mládežnických kolektivů a part, partiček, postavení jejich neformálních lídrů, vztahy v partách?
Společným rysem uvedených tří fenoménů je nějaká forma agrese, v případě mítinkových komand slovně a často i fyzicky vyjevená. Nesnášenlivost, nepřátelství, útočnost prostupuje zmíněný klip (Mádla a Issové - pozn. jp.eu), idea individualismu je osou ideologií ODS a TOP 09, které vedou i konfrontační nátlakovou kampaň. Jak se změnil hodnotový žebříček mladých či spíše asi žebříčky...?
Zde se již projevuje nový typ sociability, která souvisí s virtuálním životem v kyberprostoru. Jedná se o zcela nové fenomény a my nevíme, jak se promítá do sociálního zrání virtuální interakce a oscilace jedince mezi přirozeným světem a virtuálním kyberprostorem. Pravděpodobně chování člověka se zjednodušuje, jeho emocionalita je plošší a více agresivní, jednotlivé akty chování-události jsou méně propojené, méně konzistentní. Konativní složka postojů se zvýrazňuje na úkor složky kognitivní (poznávací). Jedinci, kteří se v chování projevují tak výrazně, např. házení na mítincích, povětšinou nejsou schopni komunikovat o ideových příčinách svého chování. Jsou ke svému chování naprogramováni médii či na internetu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ... bo ... bo | E-mail | 5. června 2010 v 2:11 | Reagovat

Omlouvám se, že sem lezu, ale Spencerová rozhovor převzala odtud:

http://www3.halonoviny.cz/articles/view/202337

A tohle je původní zdroj:

http://www.juniorproject.eu/clanky/za-priklonem-k-top-09-neznalost-a-neinformovanost/

2 hanci hanci | Web | 5. června 2010 v 15:36 | Reagovat

[1]: Dobrý den - proboha, proč se omlouváte, že jdete na můj blog?? Sem má přístup každý, kdo se vyjadřuje slušně,  i když se jeho názory odlišují od mých.

Samozřejmě, že Haló noviny vůbec neznám, nečetla bych je, proto jsem nemohla tušit, že článek byl zveřejněn i tam. Je to ale docela logické, že ho uveřejnily levicové noviny. Mě ten článek skutečně oslovil a celkem je mně jedno, kde všude byl uveřejněn. O autorovi jsem si přečetla následující:

Sociolog a pedagog doc. PhDr. Petr Sak (*1945) je členem Masarykovy české sociologické společnosti a České pedagogické společnosti, uznávaný autor, externí pedagog FF UK a prorektor Středočeského vysokoškolského institutu.

O mém přechodu od pravice (ČESKÉ) k levici, o které moc dobře vím, že to není ta správná a pravá "levice" - ale bohužel, jiná tu není, by bylo hodně co vyprávět, což tady nelze. Jen krátce - celé široké naší rodině byl ukraden majetek - komunisty. Mnoho členů naší rodiny bylo zavřeno v komunistických koncentrácích. Otce to minulo, protože ho ochraňoval jeden komunistický funkcionář, kterému otec - tak jako mnoha a mnoha  lidem za války - dával zadarmo nebo velmi levně mouku - to jsme se dověděli až po smrti toho funkcionáře. Můj téměř celý život bych mohla charakterizovat jako "strach". Specifického strachu z uniforem se už nikdy nezbavím - od celonočního třikrát po sobě opakovaného výslechu podnapilými příslušníky VB v mých 6 letech...... Strachu jsem se na kratičkou dobu zbavila v r. 1968 a na nepatrně delší dobu po revoluci 1989. bohužel, po letošních volbách nemám strach, ale hrůzu. Stačí si přečíst program např. TOP09, ale hlavně podívat se na lidi, kteří jednají o naší budoucnosti.........
Mě, jako důchodce, který si neměl šanci něco našetřit v minulém režimu (my poznamenaní jsme totiž neměli šanci získat lepší místo) děsí návrh na ministra zdravotnictví - pana Julínka......
Už teď nemám na dobrou opravu zubů, neumím si představit uskutečnění programu TOP09, že se bude u lékaře hotově platit vše, co neohrožuje život člověka. Dostáváme se tím možná ještě za dobu komunismu, kdy na dobré léky měli nárok jen členové strany....... vím o čem mluvím!!

Nevím, jestli je možné něco takového vysvětlit vám, jako mladému člověku, kterému se zřejmě daří materiálně dobře - což vám ze srdce přeji, samozřejmě. Ale jak už jsem v jakési diskusi nejednou opakovala výrok kohosi moudrého: úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová k nemohoucím, nemocným, starým..... - Ne všichni totiž mají obchodního ducha a dovedou se ostře drát dopředu, mnohdy i bez skrupulí. To měl asi na mysli V. Klaus, když říkal, že po revoluci stáli všichni na stejné startovní čáře - to byla obrovská lež - navíc určitě vědomá.

Ani nevíte, jak hrozně moc bych si přála, abych se ve všem mýlila - nebo alespoň v něčem. Bohužel, cca za tři roky mně bude sedmdesát let, takže mám jisté životní zkušenosti. Znovu - bohužel - lidé po staletí opakují stále tytéž chyby.
Přeji vám hezké dny.

3 ... bo ... bo | E-mail | 7. června 2010 v 16:51 | Reagovat

Máte pravdu, pročetl jsem to ještě jendnou a část programu TOP 09 věnovaná škrtům a změnám v systému sociálního zabezbečení a reformě zdravotnictví může u mnoha lidí vyvolat strach.

Nemám dost informací, abych se mohl alespoň  pokusit rozptýlit vaše obavy, takže mi nezbývá než konstatovat, že nevím jak vše dopadne a že věřím v rozum a cit lidí, kteří budou reformu dávat dohromady. (Navzdory panu Kalouskovi jsem optimista) Uvidíme.

Omlouvám se za výroky, kterými jsem se vás mohl dotknout. Někdy se nechám strhnout teoretizováním - argumentací pro argumentaci.

K rozhovoru pana Saka mám tyto základní výhrady:

a) Ani stopa pochybností, vše je jasné, ačkoliv to co říká jsou pouhá mínění, nikoliv fakta.

b) V rozhovoru dává Václava Havla naroveň pánů Pitra a Krejčíře.

c) Odstavec věnovaný údajnému hlasování pana Schwarzenberka proti zákazu nášlapných min je lež navíc zneužitá k citovému vydírání.

Poznámka ke zdroji článku:
Rozhovor poskytnul pan Sak přímo stránkám juniorproject.eu, což je komunistický dorost napojený na Haló noviny. Stránka Czech free press tento rozhovor pouze překopírovala.

Také přeji hezké dny.

PS:
Nemáme bídu, ani velké hejsa. Nejsem odtržen od reality, jen se mě vzhledem k rodílnému věku, životní zkušenosti a tříletým dvojčatům aktuálně dotýká jiný okruh problémů než vás.

4 hanci hanci | Web | 8. června 2010 v 0:04 | Reagovat

[3]:Prosím vás - neomlouvejte se, to nebylo proto, že byste se mě dotkl osobně - vůbec ne. Jen jsem už neměla sílu dál argumentovat u věcí, které mně připadají tak jasné. Samozřejmě, vy vidíte vše jinak. Je to asi rozdílností věku a životních zkušeností a určitě i sociálního zařazení. Ale zdálo se mně, že už bylo všechno řečeno, že to nemá dál smysl rozpitvávat. Já o vás vím, že jste hodný člověk - a to je asi nejdůležitější.
Vaše argumenty:
a) myslím si, že se jedná o rozhovor - tedy o názory toho diskutujícího - ne o nasbíraná fakta - jsou to úsudky, ke kterým došel on - jako člověk
b) taky bych osobně nedávala V. Havla na roveň oněch pánů - ale je to názor pana Saka a ten se může lišit od mého
c) o tom hlasování proti zákazu nášlapných min - to opravdu nevím a pokud to neměl skutečně zjištěno, pak to není správné to kdekoliv uvádět - tady nejde o názor - úsudek, ale o fakt. Pokusím se to někde vyhledat, ale teď nebudu nějaký den u počítače, tak až se vrátím.

Já vůbec nevím, že nějaké noviny komunistického dorostu existují. Po tom fakt nepátrám - mě zaujal ten rozhovor sám o sobě.
***
Přeji hodně radosti s těmi dvojčátky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama