Červenec 2012

Zdeněk Neubauer: O počátku, cestě a znamení časů

23. července 2012 v 23:47 | hanci |  Knihy
Zdeněk Neubauer: O počátku, cestě a znamení časů (Úvahy o vědě a vědění)
Výbor prací sestavili a k vydání připravili: Anton Markoš, Fatima Cvrčková, Václav Cílek a Jakub Hlaváček.

Jsem nadšená výše uvedenou knížkou, kterou právě teď dočítám. Patří k těm, které zavírám vždycky kolem třetí-čtvrté hodiny v noci, protože se od čteného nemohu odtrhnout, ale vím, že už prostě musím jít spát.

Chtěla bych sem opsat pár řádků, třeba to někoho bude natolik zajímat, že si knížku přečte celou.

Vybrala jsem si kapitolu, která mě obzvlášť zajímá - je o vztahu vědy a náboženství k poznání - stať se jmenuje: Věda jako náboženství.

Zdeněk Neubauer

Miroslav Bárta - egyptolog

14. července 2012 v 21:22 | hanci |  Zamyšlení
Četla jsem zajímavý rozhovor v LN - Orientace - 23/06/2012 nazvaný "Volme ty, kteří by dokázali čelit kolapsu." Podtitul je: "S egyptologem Miroslavem Bártou o nevýhodách propojeného světa, vzestupu a pádu civilizací, úpadku vzdělanosti a o tom, co dělat, až vybuchne Katla."


Velmi těžko se mně vybíraly úryvky, byl pro mě zajímavý celý rozhovor.

LN: Civilizační kolapsy napříč dějinami mají podle vás některé společné rysy. Jaké?
Když zkoumáme komplexní civilizace, tedy útvary zhruba od roku 3000 před Kristem do současnosti, skutečně zjišťujeme, že trajektorie jejich úpadku jsou si podobné a můžeme je do značné míry zobecnit. Mojí matérií je starý Egypt, kde při úpadku jednotlivých říší, které následovaly po sobě, můžeme zaznamenat tyto fenomény: neúměrný nárůst úřednické vrstvy, neúměrný nárůst mandatorních a neproduktivních výdajů, ztráta duchovního substrátu, pokles vzdělanosti, obrovský vzrůst moci zájmových skupin, který odpovídá teorii amerického ekonoma Mancura Olssona, bujení nepotismu. Tyto faktory vedly nejen k zániku staroegyptských říší. Když jsme procházeli další a další civilizace, nacházeli jsme v jejich úpadkové fázi stále tytéž faktory, byť třeba v poněkud pozměněné formě.


Vojta

14. července 2012 v 19:08 | hanci |  Fotografování
Bytost, do které jsem hluboce a beznadějně zamilovaná.

Pokusila jsem se o pár snímků, v drtivé většině jsem nafotila odbíhajícího Vojtu, protože jakmile zjistil, že si chystám foťák, okamžitě se otočil ke mně zády. Je chytřejší než mnozí lidé...........
Tomáš Němec - vernisáž

8. července 2012 v 0:02 | hanci |  Umění
Minulý týden jsem byla opět v Praze. Nestihla jsem ani polovinu toho, co jsem si naplánovala, přesto jsem měla úžasný zážitek - byla jsem na zahájení výstavy mladého malíře Tomáše Němce.
a zde
Výstava se mně moc líbila - obdivuji Tomášovu schopnost naprosto minimalisticky vyjádřit obrovskou hloubku toho, co cítí. Obdivuji hlavně jeho portréty - ty na této výstavě byly zastoupeny jen nepatrně. Výstava ukazovala Tomášovy práce za rok od ukončení studia.

Studoval nejdříve na Střední umělecké škole v Brně. Pak v ateliéru Michaela Rittsteina a pak rok na škole HKU Utrecht v Holandsku.

Snad se mně alespoň trochu podařilo zachytit na fotkách atmosféru.

Slavnost, 2012, olej na plátně, 175x135 cm