J. Barnes + L. Krauss

29. dubna 2014 v 23:23 | hanci |  Knihy
S vědomím, že zase nějakou dobu budu muset víc šetřit na jídle, koupila jsem si jednu knížku a další si zamluvila. Na obě se moc těším. O jedné jsem se dověděla z recenze, o druhé při čtení rozhovoru s jejím autorem.

U počítače mám odkladač pro tiskopisy, kam si ukládám texty, ke kterým se chci postupně vracet. Ponejvíc tam ukládám různé rozhovory se zajímavými lidmi a recenze knih, filmů, zajímavé články apod. Po delší době jsem si před pár dny tyto "poklady" prohlížela a objevila recenzi na knížku, která mě bude obzvláště zajímat, a kterou už mám - jak píši výš - objednanou.

Julian Barnes: Vědomí konce (The Sense of an Ending). Autor za ni dostal Bookerovu cenu. (Knížku dostanu během týdne.)LN, Orientace-Knihovna, 29/10/2011, Ladislav Nagy, anglista

".........Hlavním tématem, anebo spíše motivem, je plynoucí čas, osobní historie, selektivní povaha paměti, ale i povaha vyprávění a otázka věrohodnosti vypravěče .............. Anglický název knihy se shoduje s titulem slavné teoretické studie Franka Kermoda z r. 1967, v níž slavný kritik zkoumá literární pojetí chaosu a apokalypsy a vztah literárního díla k věčnosti. O věčnost a čas jde i Barnesovi, a to hned ve dvojím smyslu: název lze interpretovat jako "pocit konce", tedy onu individuální perspektivu, v níž si jednotlivec uvědomuje, že čas, za kterým se ohlíží, je delší než ten, který má před sebou. Zároveň lze název interpretovat - zejména pak ve světle zmíněné Kermodovy knihy - jako pocit "konečnosti", tedy nahlédnutí, že lidský život je ohraničen v čase a že je na jednotlivých aktérech, jakým způsobem se ho chopí ......... Ale co to vlastně je, onen život, který lze uchopit v interpretaci? Kdy začal a kdy skončil? Život jakoby se Barnesovu protagonistovi stával čímsi, co člověk s nadějí plánuje, ono to bez postřehnutí uplyne a dotyčný se pak může jen ohlédnout ........... to, co se na první pohled jeví jako spokojenost, je vlastně jejím opakem. Tonyho spokojenost nepramení z radosti nad tím, že by se mu něčeho podařilo dosáhnout, nýbrž je to vlastně rezignace a jakási ochranná ulita, která mu brání prožít život včetně jeho smutků, zvratů a nečekaných událostí. "Chtěl jsem, aby mě život moc neotravoval, a docela se mi to dařilo. Jenže teď mi to přijde žalostné," říká Tony v jednom místě knihy ............ na konci života zjišťuje, že mu schází to, před čím záměrně utíkal........."
"..... Barnes.... patří k nejinteligentnějším spisovatelům v anglickém jazyce a součástí této inteligence, autorské chytrosti, je nedávat ji příliš najevo....... Vědomí konce je románem o stárnutí, dospívání a zrání .........."
*************************************************************************************************************************
Lawrence M. Krauss: Vesmír z ničeho (A Universe from Nothing) (Knížku už mám, začnu číst dnes večer.)


Myslím si, že je naprosto nezbytné, vést podobné rozhovory, jaký uvádím níže, klást nejrůznější otázky, moci argumentovat, vyvracet - souhlasit, umět uznat pravdu toho druhého, i když je mně to nepříjemné, umět být tolerantní. Nemusím souhlasit, ale musím ctít přesvědčení toho druhého a nechat ho dojít k poznání na podkladě fundovaných argumentů.

LN, Orientace, Rozhovor, 26/04/2014, Tomáš Hříbek

Profesor L. Krauss přijel o velikonočním víkendu do Olomouce na festival populárně-vědeckých filmů AFO. Součást jeho návštěvy byla i přednáška vycházející z jeho předloňského bestselleru Vesmír z ničeho. Zároveň představil svůj film Nevěřící, který dokumentuje jeho turné s nejznámějším evolučním biologem současnosti Richardem Dawkinsem na podporu vědy a rozumu proti mýtům a pověrám.

"................
*
*
T.H.: Zmínil jste, že považujete náboženství za jednu z forem pověrčivosti. Můžete o tom říci víc?

L.K.: Podstatné je to, že náboženství znamená pro různé lidi spoustu různých věcí. Například je obrovský rozdíl mezi obyčejným člověkem a teologem. Máte naprostou pravdu, že většina lidí nedokáže vysvětlit evoluci, i když nejsou proti ní; já bych k tomu dodal, že podobně i většina věřících vám nedokáže říci, o čem se píše v bibli, i když si myslí, že s tím souhlasí ................. náboženství si přivlastnilo morálku a prostřednictvím pojmu pekla přesvědčilo mnoho lidí, že pokud nebudou nějak respektovat ideu Boha, pak nejenže jsou špatní lidé, ale věří-li v cosi jako posmrtný život, pak by si toho Boha opravdu měli vážit, protože jinak to pro ně dopadne věru zle. Považuji za fascinující, že pro spoustu lidí náboženství opravdu spočívá v tom, aby o sobě mohli říci: Chci být dobrý, slušný člověk...................
*
*
T.H.: Jeden z rozdílů mezi situací na Západě, zvláště ve Spojených státech, a u nás, spočívá v tom, že západní intelektuální elita je spíš proti náboženství, kdežto naše elita - nebo ti, kdo si myslí, že k ní patří - považuje náboženství za více méně pozitivní sílu a přála by si u nás spíše více než méně náboženství. Tuto situaci lze nejspíš snadno vysvětlit. Náboženství u nás bylo během čtyřiceti let komunismu pronásledováno, takže příslušníci vzdělané a politické třídy cítí povinnost říci o něm něco pěkného, aby je náhodou někdo nespojoval s komunisty. Co byste těmto lidem vzkázal?

L.K.: Myslím, že to dokážu pochopit. Protože tu bylo náboženství potlačováno stejně jako demokracie, lidé nespojují náboženství s jeho mocenskou strukturou. Ale zdejší lidé by si měli uvědomit, že jakmile náboženství přestává být pronásledováno, má sklon vnucovat se stejně jako komunismus. Vnucuje své doktríny, svoje pojetí správného a špatného a ostrakizuje ty, kteří s ním nesouhlasí. Když bylo pronásledováno, zdálo se náboženství neškodným. Ale rozhlédněte se po světě do těch zemí, kde nebylo pronásledováno, a uvědomíte si, že organizované náboženství je formou moci. Má mocenskou strukturu, jež vyžaduje stejný druh loajality jako ideologické mocenské struktury.....................
*
*
L.K.: .............A přitom jsem si pouze položil otázku: "Bylo potřeba boha, aby vesmír vznikl z ničeho?" Pouhým položením této otázky jsem si vysloužil nálepku netolerantního ateisty! Myslím, že je tomu tak proto, že v USA, ale i jinde, je náboženství dosud považováno za posvátné a mimo veškerou kritiku, takže zacházet s ním jako s kteroukoli jinou lidskou činností je vnímáno jako urážlivé. A proto i pouhé kladení otázky je vnímáno jako zesměšnění, urážka a intolerance. No, je fakt, že nijak neskrývám, že považuji boha za nadbytečného .........
*
*
L.K.: ....... každá teologie, která nechce být úplně hloupá, musí vycházet z korektní představy o vesmíru. Dokonce i sv. Augustin prý řekl něco v tom duchu. Ale věda nemusí nic vědět o teologii. Takže dialog je pouze jednostranný. Vlastně ani to ne, protože když o vzdálené budoucnosti hovoří vědci, míní tím, co bude za dvě miliardy let, kdežto katoličtí teologové hovoří o druhém příchodu Ježíše. Takže si nemají absolutně co říci......
*
*
T.H.: Říkáte, že filozofie kdysi kladla užitečné otázky, avšak empirická věda je nyní schopná na ně odpovídat, takže filozofie se co do významu stále víc dostává na okraj. Dále říkáte, že ve fyzice byl tento proces již dokončen a biologie a psychologie budou časem následovat a potom filozofii nezbude už vůbec nic ...................

L.K.: ............. Filozofie v tom nejlepším smyslu slova je jakási reflexe nad naším místem ve vesmíru. Má původní námitka se týkala pouze toho, že nevěřím, že filozofie produkuje poznání. Možná produkuje porozumění. Poznání totiž pochází výhradně z empirického zkoumání ............. věda a filozofie jsou svého druhu nepřekrývající se magisteria. Na rozdíl od vědy a náboženství, protože náboženství není vůbec žádné magisterium .......
*
*
L.K.: ......dovolím si doplnit, pokud jsem to neřekl již někdy dříve, že vědomí naší bezvýznamnosti by nás mělo motivovat k tomu, abychom svůj čas taxy strávili moudře. Ale zdá se mi, že z hlediska náboženství jsme ještě mnohem méně významní než z hlediska vědy. Byli jsme stvořeni nějakým božstvem, jsme zcela bezvýznamní a nemáme nic pod kontrolou.

T.H.: Ale nejsme miláčky takového božstva? Jeho nejmilejším stvořením?

L.K.: Tak asi jako loutky, což je k ničemu..................
*
*
*

Více informací lze najít zde :
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama