Benjamin Kuras: Evropa snů a skutečností

6. listopadu 2014 v 23:40 | hanci |  Knihy
Čtu rychleji, než píši, takže s vkládáním článků o přečtených knížkách mám zpoždění.
Dnes chci napsat o knížce B. Kurase Evropa snů a skutečností.


Musím říct, že při čtení jsem byla v dost velké depresi a chvíli mně trvalo, než jsem se vzpamatovala. Člověk to všechno jaksi cítí a do jisté míry ví, ale když pak čte doslova šílenosti, které jsou podložené údaji - B. Kuras u všech vypisuje zdroje, odkud ta data bral - tak se doslova dělá fyzicky nevolno.

Nechápu, jak to autor dělá - píše způsobem, ze kterého je okamžitě poznat, že to napsal právě on a nikdo jiný. Přitom jsem už zaznamenala tři "druhy psaní" - humorné - i když o velmi vážných věcech, vážné - i když i zde sem tam probleskne úžasný, typický autorův humor. A pak vážné - depresívní, kvůli kterému člověk pak nemůže spát, dělá se mu fyzicky nevolno a jeho pohled do budoucnosti je ještě o kapánek pesimističtější, než byl doposud - a to prý můj pohled do budoucnosti je opravdu hodně pesimistický. - Nakonec však přece jenom úplný konec předkládá řešení, které by mohlo zabránit totálnímu zániku - kdyby ovšem lidé "vzali rozum do hrsti" a začali se chovat alespoň trochu lidsky.

Evropa snů a skutečností je o Evropě - jaká by mohla být, ale jaká - bohužel - je. Převážně pojednává o Anglii - autor je přece Angličan. Mě osobně právě tato část velmi zajímala, protože jsem od doby, kdy jsem jako ještě dítě četla Karla Čapka a jeho Anglické listy Anglii a Angličany obdivovala, pak pořád víc, protože maminka měla docela rozsáhlou knihovnu, tvořenou převážně anglickými autory. No a místy jsem při čtení této knížky vnitřně odmítala uvěřit, že proběhla - a stále probíhá - taková přeměna typických charakterových vlastností Angličanů, potažmo celé země.


Nejdřív vložím pár ukázek pesimistických - neuvěřitelných - komických...........
Pak vložím ten povzbudivý závěr.
Ještě upozornění - knížka vyšla v r. 2007.

Str. 11 - 15
".......... Tak vedle postkomunismu vzniká postdemokracie, která se liší jen tím, že se k ní dospělo z opačné strany. Rub a líc téže mince. Komunistická psychika s demokratickou tváří.
Její ideologií je "politická korektnost" (anglickou zkratkou PC), která na Západě odstartovala přibližně zároveň s pádem komunismu. .......... PC funguje tak, že předstírá ohleduplnou a soucitnou laskavost vůči všem možným nestandardním menšinám a menšinovým idejím a zvyklostem .......... začala nejprve jako jev lingvistický nahrazováním slov a pojmenování, která třída samozvaných ideologů pokládala za urážlivá, ponižující či nedostatečně ohleduplná vůči vybraným skupinám. .......... Impotenci v anglických diagnózách nahradila "erektilní dysfunkce". A u zaostávajících žáků se slovo "neúspěch" při známkování na návrh labouristických myslitelů nahrazuje frází "odložený úspěch" .......... (musím říct, asi nejvíc se mně líbily tyto dva názvy - pro impotenci a neúspěch, ale i další dva jsou neuvěřitelné) .......... O stupínek výš - ale pořád jakž takž neškodná - je korekce takzvaného "sexizmu", .......... A jednu dobu feministky beze srandy navrhovaly, aby se vedle history (jeho story) učila taky herstory (její story). .......... O další stupínek výš je jazyková opatrnost etnická, jejíž nejnovější absurditou je zákaz žádat v kantýnách britské policie a dalších státních úřadů "černou kávu", pro případ, že by to urazilo některého černocha. Místo toho je nařízena "káva bez", tedy bez mléka .......... Z obav, aby se neurazili muslimové, se u zločinů spáchaných muslimy uvádějí pachatelé jako "Asiaté", což ale zase uráží Indy a Číňany. Jenže o těch se ví, že za to nebudou nikoho vraždit, takže politická korektnost obsahuje i prvek zbabělosti. .........."

Str. 25 - 26
Mnoho stran je věnováno Evropské unii - neuvěřitelné mrhání penězi, když jsem četla, připadalo mně to, že čtu o nějaké jiné Zemi (planetě) - že nemůže být pravda, že se to děje tady. Vložím jen jednu ukázku, není možné vkládat víc.
".......... Europoslanci přijdou daňového poplatníka každý na tři a půl milionu eur, jestliže do výdajů započteme výdaje na šoféry, asistenty, sekretářky, cestovné, tlumočníky a překladatele. Nesmyslné střídání parlamentu mezi Lucemburkem, Štrasburkem a Bruselem si vyžaduje přepravu dokumentů čtyřmi tisíci jízdami kamionů každý měsíc. Jen toto cestovné a nocležné poslanců stojí šest milionů ročně. Na vlastní administrativní výdaje a cestování z domova má každý z nich rozpočet 3785 eur měsíčně. Na sekretářku 12676 měsíčně. Za každý den, kdy se účastní oficiálních schůzí, dostává na výdaje 268 eur.
Byrokratům i poslancům se uhrazují výdaje na jazykové a počítačové kursy do 6500 eur ročně. Jestliže si kurs zvolí mimo své bydliště či úřad - například na kyperské pláži - mohou si k tomu připočíst i cestovné a nocležní výdaje. .........."
Další neuvěřitelnosti nebudu vypisovat.
".......... Všechny tyto údaje - a jsou jich další miliony - pocházejí z oficiálních statistik, které přiznávají instituce EU. Takže můžete vzít jed na to, že jsou ve skutečnosti nejmíň o třetinu vyšší. .........."

Další kapitoly jsou věnovány migraci, imigrantům ..........
Dříve byli lidé, utíkající před pronásledováním a pod. ve své zemi, za přijetí v cizí zemi vděční a přijímali zvyklosti svých hostitelů a chovali se jako hosté a lidé vděční za záchranu.

Str. 58 - 59
Na vysvětlenou mými slovy: imigrace blahodárná - když přicházející národy hostitelskou zemi obohacují - v jakémkoliv směru, posunují dál ve vývoji, přinášejí klady.........
Imigrace smrtelná je opak výše popsaného - jako příklad může být období po Bílé hoře, kdy došlo ke zničení české inteligence (popravami, útěkem do emigrace.....), pokud nepřestoupila na katolickou víru, zničení velké části nekatolického obyvatelstva i ekonomicky..... .
".......... Nejde totiž vůbec o to, s jakou kulturou či náboženstvím se tato imigrace ztotožňuje, jako o to, že svou hostitelskou kulturu a civilizaci musí zničit pomocí všech dostupných prostředků, protože jí to přikazuje jakýsi nezpochybnitelný Vyšší princip. V tomto ohledu je tedy totožná s ideovou podstatou nacismu a komunismu a jako takovou ji musíme vnímat, máme-li si před ní ještě zachránit život. Zdůrazňuji opět, že záměrně a vědomě odmítám pro účel tohoto argumentu použít její identifikaci s jakoukoli konkrétní kulturou a trvám na tom, abychom ji posuzovali výlučně podle oněch dvou kritérií - blahodárnosti a smrtelnosti. Problém tedy je výlučně fenomén, kterému se anglicky říká "mindset" čili nastavení mysli nebo myšlenková souprava. Rozlišme si proto, jen pro účely identifikace a velmi zjednodušeně, tyto dvě odlišné imigrace na přátelské a nepřátelské.
Neschopnost či neochota je dosud rozlišit už přivedla několik západoevropských zemí - a vede celou Evropskou unii - na pokraj národní, kulturní a civilizační sebevraždy, jejíž dokončení odhadují optimisté na rok 2050, pesimisté o dvacet let dřív, tedy za jednu generaci. Jestliže Evropa zavčas neprocitne k jasnému rozlišení kritérií blahodárnosti a smrtelnosti a nezačne se podle nich chovat, naše dnes rozené děti už budou dospívat v nesvrhnutelném totalitním režimu, ve srovnání s nímž se komunismus bude zdát jako mateřská školka a ráj humanismu. .........."

Str. 98
Značná část knížky je věnovaná Anglii - jak už jsem se zmínila.

Str. 77
".......... Jedním z největších problémů dnešní nezaměstnané a nezaměstnatelné mládeže je se ráno budit, zjistil z jakéhosi pracného průzkumu vicepremiér John Prescott a zavádí pro mládež kursy vstávání z postele. .........."

Str. 80
".......... Stíhačky Eurofighter, které stály dvacet miliard, se nebudou používat, protože nedovedou létat v mlze. Prozatím se proto musely alespoň za šedesát milionů upravit staré těžké stíhačky, aby bylo v čem létat. .........." (Následuje výčet zdrojů, ze kterých autor údaje převzal. Také jsem byla šokovaná jeho konstatováním v souvislosti s jedním z dalších případů, že naši - rozuměj - čeští tuneláři se mají ještě hodně co učit......)
".......... Nový konzervativní stínový ministr pro vysoké školy Boris Johnson si udělal první průzkum standardu vysokoškolského vzdělání a zjistil toto:
"neschopnost plynného dorozumívání absolventů vysokých škol je děsivá. Někteří z nich nejsou schopni ani delší konverzace". ........."

Str. 100
"......... A ne že bychom chtěli evropským vládám a policejním útvarům radit, jak lépe terorismu předcházet. Jenže jakmile se kamery a odposlech stávají každodenní rutinou policejní práce, budeme se jich těžko zbavovat i tehdy, až terorismus porazíme, nebo až terorismus porazí nás. V jednom i druhém případě se staneme všichni trvale sledovanými potenciálními trestanci, které bude možné kdykoli stíhat za jakýkoli čin, který si kterákoli vláda usmyslí, že se jí nelíbí, protože ať děláme co děláme, kdykoli a kdekoli, někde nás bude na nějaké kameře vidět.
V tomto smyslu už terorismus nad demokracií vítězí. A nepotrvá dlouho, kdy nám všichni ti detektivní literární géniové od Holmese, Maigreta a Poirota po slečnu Marplovou budou připadat jako inspektor Clouseau z Růžového pantera.
Akorát že nám při tom nebude do smíchu. ........."

Str. 103
"......... A aby si křesťané nemysleli, že jsou jediným pilířem té nenáviděné západní civilizace, který je potřeba zničit, na frak dostávají s nimi i Židé. ......... Čtyři dvanáctiletá děvčátka ukopala do bezvědomí svou židovskou spolužačku. ......... Z parlamentní zprávy citujeme:
"Je zjevné, že násilí, zneuctívání majetku a zastrašování namířené proti Židům je na vzestupu. Antisemitismus už není jen výlučnou doménou krajní pravice, projevuje se teď v celém politickém spektru. ........."

Str. 105
"......... Ryze anglickou vesničku Mark Cross uprostřed ryze anglického venkova ve Východním Sussexu z ryze anglické pohody vyrušila ryze anglická protiteroristická četa útokem na sousední obezděný areál, z něhož se vyklubal výcvikový tábor al-Kajdy, fungující už od roku 1997. Podobných se prý po Británii našlo už několik desítek. ........."

Str. 108
"......... tradiční konzervativní vidění světa, které chápalo, že musí - slovy Churchillovými - "bránit něco, co je nedokonalé, před něčím, co je nekonečně horší", ........."

Str. 128 - 129
"......... Jedna z nejvýznamnějších britských islámských vzdělávacích institucí, The Islamic Foundation v Leicesteru, přijala za svoje krédo program ideologa pákistánské strany Jamaat al-Islami Sayeda Maududiho, podle něhož "islám je revoluční ideologie, která usiluje o změnu společenského řádu celého světa a jeho přebudování v souladu se svými zásadami a ideály". Od roku 1982 systematicky učí britské muslimy, že jejich svatou povinností je přeměnit Británii v islámskou společnost.
Díky třicetiletému působení těchto institucí dnes se zavedením šaríe souhlasí šedesát jedna procent britských muslimů. Třetina souhlasí s útoky na Židy, čtvrtina s útoky na jakýkoli cíl v Británii. Třetina britských muslimů je přesvědčena, že "Západ je dekadentní a nemorální a muslimové by měli usilovat o jeho konec".........."

Str. 154 - 156
".......... Masové vrahy z Němců nedělal německý patriotismus, a dokonce ani nacionalismus. Udělala je z nich víra, že ve jménu jakéhosi vyššího principu zvaného "německý národ" se sluší beztrestně vraždit kohokoli, včetně příslušníků svého národa. Stejně tak teroristy z muslimů nedělá samotný islám, nýbrž víra, že ve jménu islámu a s citací několika jeho veršů se sluší beztrestně vraždit kohokoli, včetně příslušníků své víry. ..........
..........Hlavními a nejnebezpečnějšími útočníky na civilizovaný svět tak nejsou sebevražední pěšáci, nýbrž agresivní imámové hlásající pod ochranou demokratické svobody slova nenávist a neloajalitu vůči svým západním hostitelům a vychovávající mladé evropské muslimy k vraždám. Jejich úloha v současném islámu je táž, jaká byla úloha nacistických gauleiterů a komunistických politruků: manipulovat a zfanatizovat své přívržence k nenávisti a vraždění. .........."
.......... Kdo věří v Abrahámova Boha, nemůže nevědět, že nedokončené obětování Izáka nese toto poselství: Tvůrce vesmíru nežádá lidské oběti, nýbrž laskavé a spravedlivé skutky. Toto poselství je obsaženo i v islámu. Ale dokud je neučiní klíčem své víry, nebude schopen míru. .........."

Str. 167 až 170

" ..........Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu

Tento objev možná překvapí většinu věřících, k nimž se počítám: Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu je důsledný a nekompromisní racionální sekularismus. Ten jediný dokáže zaručit, aby se mohla mírumilovně praktikovat a vyvíjet všechna náboženství, aniž by kterékoli z nich mohlo svého postavení zneužívat k politické a mocenské manipulaci a vnucování doktrín, dogmat a utopií. Ruku v ruce s ním ale musí probíhat obnova vzdělání ve všech aspektech euroatlantické historie, kultury, vědy, techniky, estetiky, filosofie, psychologie, politiky a etiky, které tvoří to, čemu dnes říkáme západní civilizace. Obnova vědomí příslušnosti k této civilizaci, hrdosti z ní a vášnivé touhy po jejím pokračování. Obnova schopnosti rozeznávat mezi kulturou života a kulty smrti a vědomě denně volit kulturu života a zamítat všechny kulty smrti. Obnova smyslu pro proporce dobra a zla v demokratickém politickém systému, který v zájmu přežití lidské důstojnosti musíme i přes všechny jeho vady zachovat, na rozdíl od systému totalitního, který nás chce zničit. A obnova ochoty vzdát se na jeho obranu mnoha z těch pohod, na které jsme si v tomto systému zvykli, s vědomím, že jestliže se jich dobrovolně nevzdáme, dočasně teď, budou nám brzy násilím trvale odebrány.
Racionální sekularismus není totéž co ateismus. Ateismus může být stejně iracionální, bigotní a dogmatický jako to nejfanatičtější tmářské náboženství. Svým fanatickým popíráním existence Vyššího Principu, arogantní presumpcí člověka jako nejvyššího kritéria lidského jednání, bigotní víry v náhodnost tvoření a evoluce, se dopouští téže myšlenkové tyranie - na věřících i nevěřících -, od jaké nás osvobodilo osvícenství.
Ateismus není produktem osvícenství, nýbrž reakcí na ně. Zásadním přínosem osvícenství bylo otevření "volného trhu idejí". Ateismus jej opět zavírá do klece. Nacismus ani marxismus nejsou sekularismy ani ateismy, nýbrž pohanská náboženství zbožňující moc a mocipány a vyžadující lidské oběti.
Volný trh idejí stojí na principu, že každý má právo nevěřit nic i věřit cokoli, co dokáže racionálně obhájit v mírumilovné debatě intelektuálních argumentů bez uplatňování mocenských nástrojů. Jestliže to na volném trhu neobhájí, je jeho povinností ponechávat si to jen pro vlastní potřebu jako nástroj zlepšování sebe a okolí, s vědomím, že jiným jednotlivcům mohou k témuž sloužit nástroje jiné.
Protože racionální sekularismus nestraní žádnému náboženství ani ateismu, nýbrž jen racionálnímu ověřování, může na tomto trhu být spolehlivým rozhodčím, dozírajícím, aby všichni hráli podle týchž pravidel. Díky sekularismu si můžeme všichni studovat a praktikovat kterékoli náboženství se nám v ten či onen den zlíbí nebo všechna naráz. Díky sekularismu nemůže žádné náboženství perzekvovat žádné jiné. Islám, jako všechna náboženství, potřebuje demokratický sekularismus jako ochranu nejen před ostatními náboženstvími, nýbrž i před sebou samým. Útok kteréhokoli náboženství na sekularismus je útokem na svobodu vyznání, tedy na všechna ostatní náboženství. Proto by všichni mírumilovní věřící měli sekulární demokracii bránit do posledního dechu, spolu s nevěřícími.
A ještě jedna věc by Západu pomohla: na jedné straně absolutní zastavení přílivu muslimů, na druhé naopak záchranný letecký most pro perzekvované křesťany v islámských zemích. Jsou jich miliony a některým jde už o holý život. Všichni by byli vděční za záchranu a stali by se Západu nejen loajálními občany a přáteli, nýbrž i statečnými obránci.

Všechna náboženství prošla historickými fázemi, kdy byla zneužita jako mocenské nástroje. Perzekuce jiných náboženství patřila mezi jejich nejoblíbenější sporty. Pod vlivem osvícenského západního racionálního sekularismu, který po dvě staletí kolonizoval většinu planety, se s volným trhem idejí, jeho pravidly a principem mírumilovné debaty sžila všechna náboženství - kromě islámu.
Ostatní náboženství se naučila soucitu a humoru. Z kdysi veselého, tvořivého a optimistického islámu se stal bezhumorný, egocentrický a neúprosný vztekloun. Náboženství, která se volnému trhu přizpůsobila, se stala bohatým kulturním a civilizačním přínosem jedno druhému a celé lidské civilizaci. Islám se naopak dostává do nové fáze totalitní mocichtivosti a krvežíznivosti, zbožňování destrukce a smrti, nenávisti k ideové konkurenci, neochoty a neschopnosti soutěžit na volném trhu idejí. Pod rouškou čistého monoteismu praktikuje nové pohanství zbožňující moc a násilí a vyžadující lidské oběti. Je tím smrtelně nebezpečný nejen západní civilizaci, nýbrž všem svobodně a mírumilovně hlásaným idejím a jejich nositelům. A nakonec i sobě samému, jako principu jednoty, nekonečnosti a věčnosti laskavého rozmanitého tvoření. "Rahman irrahim - Milosrdný a soucitný" je v islámu jedno z nejčastěji používaných jmen Božích. Čím víc se ale islám - a kterékoli náboženství - snaží prosazovat násilím, tím méně na volném trhu idejí může obstát a tím více se zase musí prosazovat násilím. Dostává se tak do začarovaného kruhu, který akceleruje setrvačností balistické střely a zastaví se až nějakou kolosální explozí.
Problém je jen ten, že by tou explozí mohl s sebou vyhodit do povětří polovinu lidstva. A tak racionálnímu sekularismu nestačí jen pískat faul, nýbrž jeho vražednou balistickou střelu explodovat někde na půli cesty, ještě ve vzduchu.
A pak její střepy opět posbírat v něco světu užitečného, čím kdysi náboženství chtělo a opět může být. Abychom se opět mohli kochat jeho velkolepou kulturou, aniž by nám z ní běhal mráz po zádech.
Ve jménu náboženství se v dějinách povraždilo víc lidí než ze všech ostatních důvodů dohromady. Stačí..............."

Poslední naděje

".............. _Evropa se kulturně oslabila a neuvědomuje si, jak prudce energický je islám, který se nechce v Evropě integrovat, nýbrž dominovat. Situace dnešní Evropy se podobá situaci amerických indiánů v počátcích invaze a kolonizace Evropany............."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 NULI NULI | E-mail | Web | 7. listopadu 2014 v 7:33 | Reagovat

Tak to děkuji za informaci, asi si to půjčím. Já teď četla něco úplně jiného - Kuba, ráj to napohled. Útlá knížka, ale také jsem se přinutila hodně mylset ...

2 hanci hanci | Web | 7. listopadu 2014 v 12:52 | Reagovat

[1]: Miri, moc zdravím. Musím říct, že čtu jednu jeho knížku za druhou a nemůžu se od nich odtrhnout. Jen lituji, že nebudu moct přečíst si všechny - některé jsou beznadějně rozebrané a taky už z fin.důvodů si nemůžu koupit další. Nerada si knížky půjčuji, protože čtu zásadně v noci v posteli (představa, kdo měl všechno knížku v neumytých rukou mně není moc příjemná) a také hrozně ráda držím v ruce novou knížku, která mně voní a je příjemná na dotek. Ale občas si přece jenom něco půjčím. Určitě si alespoň něco od tohoto spisovatele přečti.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama