Benjamin Kuras: Slepování střepů - Komenského návrat, 2. část

1. listopadu 2014 v 19:10 | hanci |  Knihy
Slepování střepů - Komenského návrat
Pokračování předešlého článku - část 2.


Str. 100-102
".......... Pojítkem lidských vztahů jsou svornost, spravedlnost a důvěra.
..........
Vlídnost musíme projevovat vůči všem.
..........
S přáteli musíme jednat poctivě, s nepřáteli obezřetně.
..........
Lidské vztahy se vytvářejí vzájemným sdělováním, tedy mluvou. Vědět, kdy mluvit a kdy mlčet, patří mezi první umění, kterým se musíme učit. Mluvit se má tam, kde je to nutné. Kde to nutné není, má se mlčet.
..........
Naše řeč musí odpovídat rozumové úrovni nejen naší jako řečníků, nýbrž i posluchače, neboť co je nepochopené, zůstává nesdělené.
Neříkej vše, co víš, nýbrž co je prospěšné.
Lépe opomenout sto věcí, které bylo třeba říci, než pronést jedinou, o které se mělo mlčet.
Sluší se víc vědět než říkat.
Co chceš, aby nikdo nevěděl, nikomu neříkej.
Co nevíš jistě, netvrď.
Mluv málo, dělej mnoho.
Mlčenlivost je zvlášť důležitá, je-li duch citově rozrušen.
..........
Nechovej v nenávisti žádného člověka, nýbrž jen jeho neřesti.
..........
V lidském společenství jsou jedni nutně nadřízení a druzí podřízení.
..........
Nikdo nemůže vládnout, dokud se sám nenaučil nechat se ovládat.
Vláda člověka nad člověkem se musí provádět pomocí rozumu, ne násilí.
..........
1. Neznepokojovat sama sebe.
2. Neznepokojovat kvůli sobě okolí.
3. Nenechat se kvůli ničemu znepokojovat jinými.
Proto se soustřeďme ne na to, co se nám líbí, nýbrž na to, co je možné. A nedělejme vždy jen to, co je možné, nýbrž to, co je prospěšné..........."

Str. 110-111
".......... potřebujeme vnímat život ve všech jeho aspektech:
1. Život jako povolání.
2. Život jako práce.
3. Život jako cesta.
4. Život jako mravenčí hemžení. Nedělat nic, než co je k jistému užitku.
5. Život jako nástrahy.
6. Život jako boj a hra štěstěny. Připravenost a střeh jsou strůjci štěstí.
7. Život jako divadlo a jeviště slávy.
8. Život jako proud nebo vítr.
9. Život jako strádání. Nikdy v něm nemůžeme mít vše, vždy budeme něco postrádat. Proto neusiluj o zbohatnutí, ale ani je neodmítej, a udržuj svou mysl v trpělivosti.
10. Život jako síť svodů.
11. Život jako řetěz nejistot a vratkostí. Moudré je prožívat každý den, jako by byl poslední, a navečer každého dne skládat účet ze svých skutků a napravovat chyby. .........."
Každý bod je rozvedený, nebylo možné opsat to vše.

Str. 117
".......... Teprve nedávno nám začíná svítat naděje, že pravděpodobnější a bezpečnější cestou k míru, rozšiřování vědomostí, navrácení duchovních dimenzí do lidského života a zlepšování lidských věcí by mohla být radost z rozličnosti a rozmanitosti, jejich vzájemná inspirace a kulturní obohacování, bez potřeby převracet jeden druhého na jedinou správnou víru. Že tedy náprava náboženství - či přesněji řečeno duchovní dimenze lidství - bude možná muset jít nikoli cestou sjednocování teologických teorií, nýbrž studiem všemožných praktických lidských poznatků, budováním vzájemné tolerance všech tvůrčích přístupů k životu a důsledným odmítnutím všeho destruktivního, nesvobodného a svobodu mrzačícího. Že tedy bohatství lidské univerzálnosti se nachází v nekonečné rozličnosti a o pravdivosti či použitelnosti idejí a teorií rozhodují jejich praktické výsledky. .........."

Str. 118
"..........
Kde není nápravce, není nápravy.
Kdo nezná smysl věcí, nezná cíl obnovy.
Kdo nezná příčiny pokažení, nezná formu obnovy.
Kdo nezná léky, nemůže napravovat.
Cizí věci nemáme právo napravovat bez svolení jejich majitelů.
Neodstraní-li se příčina zla, neodstraní se zlo.
Neobnoví-li se pravá forma, náprava nenastala.
Co je napraveno, může se znovu pokazit a snadněji než dřív, proto je třeba o věc lépe pečovat než dřív.
Nenapravovat, co není pokaženo.
Napravovat část, je-li pokažen celek, znamená nenapravit nic.
Záchrana celku se musí někdy vykoupit ztrátou části.
Ve všenápravě se musí napravovat všechno, napravovat musí všichni, nápravné prostředky musí být všeho druhu. .........."

Str. 126
".......... Naděje je čistota duše, spojující člověka s budoucnem, trpělivé doufání ve všechno slíbené, i když se to ještě neobjevuje. .........."

Přála bych si vložit ukázek mnohem víc, protože úplně všechno, v knížce napsané, má obrovskou hloubku, pravdivost, nutnost znát..........
Snad i tyto ukázky postačí k uvědomění si důležitých věcí pro život člověka a k impulzu ke snaze se jimi alespoň trochu řídit.
Celá knížka je vynikající, přečetla jsem ji jedním dechem a všem ji doporučuji.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama