Demonstrace 18.7.2015 - promluva

23. července 2015 v 23:07 | hanci |  Zamyšlení
Na demonstraci na podporu uprchlíků v sobotu 18/07/2015, která se konala na Václavském náměstí, promluvil mimo jiné evangelický farář Petr Turecký

Promluva na Václavském náměstí 18/7 2015

Několik posledních let často slýchám, že se někdo odvolává na naše křesťanské hodnoty.
Tyto tzv. křesťanské hodnoty pak dotyčný začne ztotožňovat s národem, rasou, bílým mužem, čistotou, strachem z přistěhovalců.
Jako pravidelný čtenář bible se domnívám, že bible je v příkrém rozporu s tím, co se poslední dobou v Českých zemích nazývá tzv. křesťanskými hodnotami.

V Bibli splývá pojem host/cizinec.

Žalmista říká: my všichni jsme na této zemi hosté/cizinci.
(Žalmy 119:19 Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání).

Abrahamovi hosté - Gn 18
Praotec víry - Abraham přijal cizince - hosty - a - dozvěděl se, že jeho život bude naplněn, Bůh mu otevřel zcela nové obzory.

Přijímat cizince je už ve SZ prvořadý úkol.
Tak to pochopil apoštol Pavel, když řekl:
Židům 13:2 s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

To jsou křesťanské hodnoty - které dnes mnozí lidé berou do úst.

V bibli máme příklady i společností, které se rozhodly, že budou cizince nenávidět a nepřijímat.
Hřích/vina Sodomy spočíval právě v tom, že obyvatelé Sodomy chtěli umučit cizince. Doslova je chtěli znásilnit. Tito cizinci však byli nakonec ti, kdo vyhlásili nad Sodomou soud.

Sodoma - Gn 19
Sodoma se stala symbolem jednání, které vede ke smrti.

A tak bych mohl pokračovat přes celý SZ mnoha a mnoha příklady. (Jákob se setkal s Hospodinem právě na útěku jako běženec, Mojžíš také, Dt 23:8 Nebudeš si hnusit Egypťana, neboť jsi byl hostem v jeho zemi.)

V NZ čteme tento příběh:
Matouš 2:13 anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."

Totalitní režimy plodí nešťastné a zoufalé lidi, lidi na útěku.

Kdo je křesťan? Co jsou křesťanské hodnoty?
Křesťan je člověk, který uprchlého přijímá bez ohledu na jeho víru - když už ne proto, že z lásky - tedy aspoň proto, že ho o to žádá Bůh (v něhož, jak sám tvrdí - věří)
Vždyť sám Bůh je cizincem na této zemi a nemá, kde by hlavu složil.
(Lukáš 9:58 Ježíš řekl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu složil.")
Sám křesťanský Bůh je běženec, uprchlík na tomto světě.
Kdo nepřijímá uprchlíky, provinil se vůči Bohu.

Kdo odmítá uprchlíky a cizince (kteří jsou navíc vyčerpaní a hladoví) - ten odmítá a zabíjí samotného křesťanského Boha. A nad ním je potom vyhlášen soud.
Civilizace, která odmítá uprchlíky a cizince - se sama odsuzuje k definitivnímu zániku.

Mistr Jan Hus v jednom kázání řekl, že kdo vyhání trpícího Lazara od svého domu, ten odmítá svého přímluvce u Pána Boha.
Uprchlíci a trpící lidé jsou ti, kteří se za nás jednou budou přimlouvat. Tak věřil Mistr Jan Hus.

Jak tedy můžeme říkat, že navazujeme na křesťanské hodnoty, ale přitom nejsme schopni dodržovat ani nejzákladnější biblické slovo?
A to vůbec nemluvím o přikázání milovat nepřátele.

Pokud se nenávidíme a zároveň tvrdíme, že navazujeme na křesťanské hodnoty - sami jsme důkazem, že jsme Boha nepoznali a on není s námi.

Na závěr Ježíšovo slovo o milosrdném Samařanu (za Samařana si můžeme dosadit Muslima - pro věřící té doby byl Samařan - příslušník nejbližšího náboženství - a jak známo - nejvíc se nenávidí bratři či nejbližší náboženství - o tom je zpráva už na začátku Bible (Kain a Abel)).

Ježíš toto slovo říká lidem, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřící a ptají se, jak se mají chovat k druhým lidem. Ježíšovo podobenství jsem si dovolil aktualizovat.

Lukáš 10:29 Silně věřící se chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?"
30 Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk utíkal ze Sýrie do Prahy a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.
31 Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu - musel se postarat o svého nového superba.
32 A stejně se mu vyhnul i státní úředník, když přišel k tomu místu a uviděl ho.
33 Ale když jeden muslim na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem;
34 přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej do svého auta, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35 Druhého dne dal hostinskému 5 tisíc korun a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.
36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"
37 Silně věřící odpověděl: "Ten, který prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."
***
Na závěr dovolte slovo Žalmistovo jako modlitbu:
Žalmy 39:13 Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem - cizincem, příchozím, jako všichni otcové moji.
Amen.

Petr Turecký
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama