Prosinec 2015

Další reakce na projev prezidenta

29. prosince 2015 v 19:40 | hanci |  Zamyšlení
Novinky.cz

KOMENTÁŘ: Ti mladí zdraví muži bez rodin
Jiří Pehe
29/12/2015

Celý text lze přečíst zde

Krátká ukázka z textu:

"Jak známo, naprostá většina uprchlíků ze Sýrie utekla před režimem diktátora Asada, menšina pak před IS. Mají se přidat k Asadově armádě, která ovšem s IS nijak usilovně nebojuje, anebo spíše k jedné z opozičních skupin, které naopak bojují proti Asadovi, ale které nyní usilovně bombardují ruská letadla coby teroristy?
*
*
*
Když už ale pan prezident zmínil mladé české muže, kteří utíkali do Velké Británie, aby bojovali proti nacistům, mohl též zmínit, že nemalou část z nich pak po návratu do téhle "naší" země poslal komunistický režim do lágrů.

Zcela stranou pak ponechal pan prezident otázku, kolik mladých mužů bojovalo se zbraní v ruce proti komunistickému režimu, který v 50. letech mohl na Západě leckdo po právu vnímat jako jakýsi stalinský "chalífát". A proč se dnes on sám i mnoho dalších z nás staví kriticky k "bojovníkům", jako byli bratři Mašínové?

Pan prezident též nezmínil, kolik mladých mužů (ne)bojovalo se zbraní proti sovětským okupačním vojskům v roce 1968. Nebylo zbabělé, že statisíce uprchlíků po invazi raději odešly na Západ, kde předtím, než se tito běženci nějak integrovali, pobírali sociální dávky a další pomoc?"
*
*
*

Reakce na projev pezidenta

28. prosince 2015 v 21:51 | hanci |  Zamyšlení
Miloši, proč lžeš?
26. 12. 2015 / Jan Čulík


Damašek, kde pokračuje bombardování a kam Miloš "humanitárně" doporučuje, aby se uprchlíci vrátili

K Zemanovu vánočnímu projevu

Ukázky z textu, celý text je k přečtení zde
*
*
*
"Drtivá většina uprchlíků nyní přichází do Evropy přes Řecko. Tam je poměr 45 procent žen a dětí a 55 procent mužů. Zeman se tímto lhaním staví na roveň orbánovským neofašistům v Maďarsku, kteří zakázali maďarské televizi, aby vysílala záběry žen a dětí mezi uprchlíky, protože by to pro ně mohlo v maďarském obyvatelstvu vyvolat soucit. (Konec konců to nepřekvapuje, protože v zahraničí Zeman už považován za ultrapravičáka je.)"
*
*
*
"Česká média nevěnují pozornost hrůzám, vraždění a útlaku, před nimiž uprchlíci utíkají. I Miloš ty hrůzy záměrně bagatelizuje a vytváří falešnou představu, že uprchlíci přicházejí do Evropy za sociálními dávkami. Přitom bylo mnohokrát dokázáno, že uprchlíci utíkají před válkou, vražděním a útlakem."
*
*
*
"Vytvořením "Pevnosti Evropa" (to je nacistický termín) se nic nevyřeší. V rámci samotné Evropy se už nyní objevují první známky rozkolu mezi západními demokraciemi a středo a východoevropskými zeměmi postkomunistického světa. Zdůrazňováním postkomunistického nacionalismu, rasismu a intolerance Miloš ohrožuje stabilitu i bezpečnost své země a vyčleňuje ji ze společenství slušných zemí."

Návštěva Drahonic

28. prosince 2015 v 21:23 | hanci |  Zamyšlení
Osobní poznámky z cesty do Drahonic
26.12.2015
Zaznamenal evang. farář Petr Turecký

Viděli jsme se se 40ti kluky ve věku 18-25 let
Všechno kluci, kteří utekli před vražděním.
Vykládali jsme si o narození Ježíše, jak je to zapsáno u Lukáše a v Koránu - v súře Mirjam, pustili jsme jim film o narození Ježíše v arabštině a pak si vykládali, jak slavíme narození Ježíše u nás a jak oni slaví narození Muhammada u nich - vyšlo to letos na stejný den.
Přitom jsme si nabízeli navzájem cukroví.
Zejm., když jim Mikuláš vykládal, jak byl Ježíš na útěku před brutálním režimem v Egyptě, tak bylo cítit silné dojetí.
Zpívali jsme potom písničky o svobodě (jednu vždycky zazpíval Petr Wagner a pak zase oni).

Někteří čekají na deportaci zpět do Iráku (jsou tam i z Pákistánu, Sýrie ad).
Kluk, kterého minulý týden česká republika deportovala zpět do Bagdadu, tak byl ihned druhý den zavražděn.
Tak jsme se s nimi za něj pomodlili - resp. jsme s nimi prožili krátkou muslimskou modlitbu za zemřelého.

Zadržení lidé mají za sebou nepředstavitelně náročnou cestu, jsou psychicky na dně, často jsou to spíš děcka - z mého pohledu - o generaci staršího - tito mladí lidé tedy čekají na dárek k vánocům od české republiky - letenku na smrt.

Měli jsme s sebou překladatele Abdula Wahab Kurdi, který zaznamenává nejdůležitější informace jejich současné situace, Mikuláš jim potom pomáhá shánět právníky, aby jim pomohli.
Jsou tam případy lidí, kteří sehnali někde právníka - zaplatili mu např. 1300 dolarů a on se jim už neozval. Takže se díky této pomoci dostanou k lidem, kteří jim skutečně pomohou. Dosl. jde o otázku života a smrti.

Silné okamžiky: společně jsme zpívali, drželi se za ruce a objímali se při loučení.

==================

Pozitivum - česká ochranka, která tam pracuje - prostí lidé - nám říkali, že byli ze začátku hodně naladěni proti uprchlíkům - zvláště této nejvíc nenáviděné skupině - kluků-mužů ve věku vojáků či teroristů. Když se s nimi začali setkávat tváří v tvář, tak pochopili, že to nejsou žádní teroristé.

Sami na sobě poznali, jak nebezpečný virtuální svět média vytváří, naráží i mezi svými blízkými na nepochopení.
Mají spolu s uprchlíky velmi dobré vztahy, bylo to za tu dobu poznat, že nelžou a že tam vznikla přátelství.
O to víc to je pro mne důležité, že ti lidé z ochranky nejsou žádní intelektuálové, ale normální běžní - vyučení - lidé.

Takže i ti lidé z ochranky prožívají to, co všichni, kteří pomáhají těm lidem na útěku.
Nepochopení od většinové společnosti.

Toto neplatí o policii české republiky, která na vše dohlíží, ale s uprchlíky nepřijde na rozdíl od ochranky do přímého kontaktu. Policajti jsou nepříjemní a odtažití.
Museli jsme vysypávat 30 kg cukru po pytlíkách - asi jestli v něm nevezeme zbraně - nevím.
etc.
Prostě taková drobná šikana, kdy jasně pocítíte, kdo je tady pánem.

(Jely tam s námi ještě pomáhat 2 holky s překladatelem, nebyly předem nahlášeny - a tak je nevpustili - jsou tam v lecčems přísnější pravidla než v kriminále.)

Tyto vztahy mezi ochrankou a policií se ale mění - prý to v Bělé bylo jinak, nelze tedy zobecňovat.

S velkou intenzitou jsem si uvědomil, že v případě lidského neštěstí nemáme před sebou muslimy nebo křesťany, ale PŘEDEVŠÍM LIDI. A až na x-tém místě příslušníky nějakého náboženství.

Mýty a skutečnost

28. prosince 2015 v 17:25 | hanci |  Zamyšlení
Dnes se mně dostal do ruky opět jeden zajímavý článek:

Odhalování mýtu - muslimské zóny ve velkých evropských městech

Na ukázku dva malé úryvky:

"Pipes dnes říká, že se mýlil. Poté, co si v roce 2013 prohlédl několik pařížských čtvrtí a navštívil čtvrti pěti dalších evropských měst s převahou přistěhovalců a muslimů, napsal: "Pro Američana jsou tyto čtvrti velmi klidné, dokonce nudné. My, kdo známe Bronx a Detroit, očekáváme zde, v Evropě, také městské peklo, ale tam to vypadá v pohodě… sice ne krásné, ale budovy jsou tam neporušené, všude je dostatek zeleně a pořádek…. S touto zkušeností z první ruky lituji, že jsem pojmenoval tyto čtvrti no-go zónami," uvedl."
*
*
*
"Je to fakt legrační," říká Hair Abbás, nepraktikující muslim, který provozuje vinotéku v pařížské čtvrti, označené Petersonem jako no-go zóna. Nachází se v blízkosti vlakového nádraží Gare du Nord, neovládají ji muslimové a hemží se to zde italskými lahůdkářstvími, africkými salony na zaplétání vlasů a čínskými masážními salony. Kdyby se řídila islámským právem, říká Abbas, "myslím, že bych si radši usekl ruku."

Celý článek můžete číst zde

PF 2016

23. prosince 2015 v 21:06 | hanci |  Jak jde život
Všem čtenářům mého blogu děkuji za trvalou přízeň a


Máme s muslimy stejného Boha?

14. prosince 2015 v 18:05 | hanci |  Zamyšlení

Máme s muslimy stejného Boha?
Úhel pohledu Mons. Tomáše Halíka

Ukázky z textu, jehož celé znění najdete zde :

"V dnešní situaci je dobré si uvědomit a stále připomínat: hlavním cílem sekty, která si říká Islámský stát, je něco ještě daleko nebezpečnějšího než jejich vražedné útoky a zabíjení nevinných, to jsou jen prostředky. Jde jim o vyvolání války mezi islámem a Západem. Chtějí na svou stranu získat 1,6 miliardy obyvatel islámského světa tím, že jim namluví, že Západ nenávidí islám, že nebojuje proti extremistům, nýbrž proti islámu jako takovému a proti všem muslimům.

Všichni ti na Západě, kdo nevidí zásadní rozdíl mezi extremisty a islámem, jsou vítanými spojenci islamistických extremistů a ti se z nich radují ještě více než z evropských pomatenců, kteří vstupují do jejich řad. Válku s islamistickými extremisty nemůžeme vést jen zbraněmi, je to také a především válka idejí, psychologická válka - a zde je třeba zásadně odporovat "islamobijcům", kteří z hlouposti významně nahrávají islamistické propagandě.

Válka proti extremistům by byla beznadějná, kdyby se arabským extremistům - a jejich ideovým dvojčatům typu pana Konvičky, kteří podobně černobíle vnímají svět - podařilo skutečně vehnat islámský svět (a také uprchlíky v Evropě) do náručí extremismu, totiž přesvědčit je, že Západ muslimy a islámskou kulturu jako celek nenávidí. Pak by nás čekala válka nikoli mezi extremistickou sektou a civilizovaným světem, nýbrž mezi dvěma mocnými civilizacemi, světová válka, jakou dějiny ještě nepoznaly. Nejdůležitějším zdrojem naděje je fakt, že zatím většina muslimů a všechny významné náboženské autority islámu tzv. Islámský stát a jeho řádění odsuzují - ale to se může změnit.........."

*****************************************************************************************************************************************

A ještě něco úsměvného a zajímavého - odkaz na video, kde je ukázáno, jak lidé reagují na pasáže z Bible, když si myslí, že jde o Korán - zde

Alan Kruger - o terorismu

8. prosince 2015 v 22:27 | hanci |  Zamyšlení
Vkládám výňatky ze zajímavého rozhovoru s americkým ekonomem:

"LN, rubrika Rozhovor, 05/12/2015
Hovořil Jan Klesla


Alan Kruger (55)
*Profesor ekonomie na prestižní Princetonské univerzitě se ekonomické analýze terorismu věnuje dlouhodobě a v r. 2007 vydal průlomovou knihu "What Makes a Terrorist: Economics and the Roots of Terrorism" (Co dělá teroristu: Ekonomie a kořeny terorismu). Zaměřuje se také na vzdělání a trh práce.
*Po nástupu Baracka Obamy do křesla prezidenta USA se stal náměstkem ministra financí pro ekonomickou politiku. Mezi lety 2011 a 2013 stál v čele prestižní Rady ekonomických poradců bílého domu.
*Je členem výkonné a dozorčí rady pražského institutu CERGE-El.
*******************************************************

NEJLEPŠÍ PROTI TERORISMU JE ZACHOVAT KLID
říká profesor Princetonské univerzity Alan Kruger, který se zabývá ekonomickou analýzou terorismu.
*
*
*
LN Jak bychom tedy měli nejlépe reagovat na takové teroristické útoky, abychom zároveň neohrozili naši společnost a ekonomiku?
Terorismus nemá sám o sobě reálné ekonomické dopady. Samozřejmě ovlivňuje naše bezpečí a bezpečnost a především náš pocit bezpečí a bezpečnosti.
Skutečný ekonomický dopad má až v případě, kdy veřejnost a politici začnou reagovat přehnaně. Zavírat hranice, bránit obchodu a imigraci. Pokud ne, tak je ekonomika v Evropě i ve Spojených státech dostatečně silná, aby bez problému odolala těmto barbarským útokům.

LN Takže bychom se měli zachovat podle slavného britského válečného hesla Keep calm and carry on?
Ano, přesně to je nejlepší, co se dá v této situaci udělat. Netvrdím, že je to snadné.

LN Je ale vůbec možné vlastně nedělat nic?
Třeba větší viditelnost bezpečnostních sil může mít určitě zklidňující dopad na veřejnost. Neříkám, aby politici nedělali nic, ale aby jejich reakce byla rozumná, uvážlivá a klidná.
I když se stále truchlí, je potřeba vidět teroristické útoky v širší perspektivě. Například v USA zemře mnohem více lidí každý rok při automobilových neštěstích nebo kvůli kouření či drogám, než kolik jich zemřelo při takových příšerných útocích.
*
*
*
LN Myslíte, že za deset dvacet let přijedete do jiné Evropy?
Bojím se toho. Největší obavy ve mně vzbuzují nálady proti imigrantům, které se ozývaly už před útoky v Paříži. Obávám se, že se to nyní jen zhorší jak v Evropě, tak v USA.
Přijímání uprchlíků a otevřené dveře imigrantům nám v historii velmi pomohly nejen ekonomicky, ale i uvědomit si sama sebe jako národ. A vzhledem k demografickým problémům se stárnutím populace v USA a ještě mnohem větším v Evropě je to dnes obrovské ekonomické téma.
Namísto uzavírání hranic bychom se měli mnohem více zaměřit právě na teroristické organizace a země, ze kterých pocházejí. Snížit možnosti těchto organizací další teroristické útoky v Evropě a ve Spojených státech vůbec zorganizovat.

LN Co tedy můžeme udělat navenek, mimo Evropu, přímo ve státech, kde má terorismus kořeny?
Měli bychom se samozřejmě snažit přinést mír do oblasti Blízkého východu. Bezpráví například v Sýrii je pro tyto organizace ideální prostředí, takže je extrémně důležité, aby se mezinárodní společenství zaměřilo na ukončení tohoto konfliktu. Pokud zdvojnásobíme naše úsilí ukončit konflikt v Sýrii, přinese to okamžitý efekt v podobě snížení počtu teroristických útoků.

LN Je to ale jen na našem rozhodnutí, když jsme dosud nebyli schopni vyřešit třeba problémy s Palestinci?
Občanská válka nebude trvat věčně. Konflikt mezi Irákem a Iránem se také dlouho zdál, že nemá konec. To samé v Libanonu. Takže myslím, že je možné přinést do toho regionu více míru a stability.

LN Měli bychom kvůli tomu vyjednávat s Putinem a přistoupit třeba na nějakou formu obchodu?
Z pohledu USA je potřeba vidět konflikt v Sýrii jako oddělený od ostatních mezinárodních otázek. K jeho řešení potřebujeme více solidarity a kooperace mezi Evropskou unií, Spojenými státy, Ruskem a Čínou. V dlouhém období je potřeba ukázat teroristům, že jejich snaha není efektivní, a zvolit k této válce odlišnou strategii.

LN V čem by měla být odlišná?
Je potřeba se více zaměřit na řešení konfliktu samotného než se stát jeho další stranou.
Stejně jsou samozřejmě důležitá bezpečnostní opatření a spolupráce v této oblasti na mezinárodní úrovni. Mám na mysli například hlubší spolupráci bezpečnostních agentur.

LN Nezaplatíme ale za vyšší bezpečnost svým soukromím?
Je důležité udržet si naše právo na soukromí a naše svobody. Pokud je omezíme, necháme teroristy vyhrát.

Putinovské Rusko očima historika A. Zubova, P. Procházkové a dalších

6. prosince 2015 v 18:59 | hanci |  Zamyšlení

Dlouho jsem nic na blog nepsala, necítím se moc dobře, nemám chuť do psaní ani do žádné jiné činnosti, která není nezbytně nutná.
Přesto pořád všechno dění sleduji a hlavně - hodně čtu - mám čtečku!!!!! - tolik jsem se jí bránila, vůbec jsem si neuměla představit, že bych necítila při čtení vůni knih...... nakonec ale výhody převážily, a i když mám na nočním stolku pořád štos knížek, už nějakou dobu čtu jenom ze čtečky. Nepálí mně po dlouhém nočním čtení oči a je tak lehká do ruky!!! Čtu hlavně v noci, většinou do tří až čtyř hodin. Zatím se mně daří ukládat si do ní opravdu kvalitní knížky, které bych si kvůli financím ani nemohla koupit. A v e-knihách jsou i levnější než v obchodě, když některou knížku, kterou moc chci, nenajdu ke stáhnutí zdarma.

Ale proč jsem se rozhodla konečně zase něco napsat - vkládám text A.B.Zubova - ruského vynikajícího historika, o kterém už jsem na blogu psala zde