Leden 2016

Umělecký kovář Lukáš Rygl

24. ledna 2016 v 16:43 | hanci |  Umění
Během několika let jsem si koupila pár věcí od vnuka mé celoživotní kamarádky - uměleckého kováře Lukáše Rygla
Vkládám ukázku jeho prací, více si můžete prohlédnout na jeho stránkách zde

Lukáš je jemný a citlivý, velmi hodný mladý člověk. Prožil rok na "zkušené" v Kanadě, u tamního uměleckého kováře.

Neměla jsem šanci odolat jednoduchosti a nápaditosti tohoto svícnu, musela jsem si ho koupit.....

P. Zídek: Migrace-Lavičkův seznam

17. ledna 2016 v 14:49 | hanci |  Zamyšlení

Železná opona.............

Udivuje mě, kolik lidí se vyjadřuje k problémům, o kterých očividně nic neví. Těm, kdo se nejhlasitěji vyslovují, nestojí za námahu, vyhledat si fakta. Hlavním cílem, zdá se, je budit v lidech strach a nenávist.
Alespoň něco uvádí na pravou míru následující článek - lze ho celý přečíst zde
Tady uvádím jen pár ukázek.

LIDOVKY.CZ
Petr Zídek: Čtení pro Zemana.
I z ČSR v roce 1948 prchali hlavně mladí muži

"Po převratu v únoru 1948 začali Češi a Slováci prchat ze země po stovkách denně, přestože jim s výjimkou známých odpůrců komunistů bezprostředně nic nehrozilo..............
........táborová evidence osob, které byly v Goetheschule (záchytný tábor u Řezna) přijaty od 5. března do 8. prosince 1948....... ji v r. 1949 v několika kopiích přepsal jeden z uprchlíků jménem Václav Lavička.......... "Lavičkův seznam".........podává věrný obraz uprchlíků, kteří opustili ČSR v prvních letech po komunistickém puči v únoru 1948 - píše historik Čelovský............
..............Z Lavičkova seznamu vyplývá, že 81,5 % uprchlíků z Československa po únoru 1948 byli muži. Průměrný věk uprchlíků byl 23,7 roku. 67,1 % uprchlíků byli svobodní. A 69,6 % mužských uprchlíků byli mladíci ve věku 15-29 let.

Pro srovnání: podle oficiálních švédských údajů požádalo loni ve Švédsku o azyl 162 877 lidí, z toho 70,4 mužů...............
......... Dominace mladých mužů v současné uprchlické vlně nemůže překvapit, tím méně šokovat nikoho, kdo má o migračních procesech alespoň elementární povědomí. Vždy a za všech okolností migrují v první řadě mladí muži, je to téměř antropologická konstanta. Protože mladí muži mají nejvíce energie překonat překážky a začít jinde nový život. Také morální panika, která z toho v zemích, kam přistěhovalci směřují, vzniká, není žádnou novinkou: stačí se podívat do amerických či britských novin přelomu 19. a 20. století. Jen tehdy místo muslimů budili hrůzu katolíci z Itálie, Irska a východní Evropy."

(Zvýraznění jsem udělala já.)

Pohled předsedy Konzervativní strany na současné dění

3. ledna 2016 v 18:15 | hanci |  Zamyšlení
Konzervativní listy

Naše společnost je teď ve fázi nespokojeného teenagera
Napsal Josef Bílek

Z tohoto velmi zajímavého rozhovoru uvádím pár ukázek, celý text lze přečíst zde
"..............
*
*
*
Benjamina Kurase stále považuji za svého přítele, přestože jsme se dlouho neviděli. Jeho názorů si vážím, ale můj pohled na věc je, řekl bych, diametrálně odlišný. Vůbec nepopírám existenci problémů, o kterých Benjamin mluví, je ale třeba si uvědomit, že situace není v Británii všude stejná. Problémy s muslimskou komunitou se týkají především oblasti Midlands. V Bristolu, kde jsem dlouhou dobu žil, je situace jiná, zdejší komunity se integrovaly poměrně dobře. Problémy, které Anglie s muslimy má, jsou důsledkem toho, že Angličané na začátku podcenili otázku integrace.

Původně měli své kolonie a muslimové se mohli volně stěhovat do Anglie a Anglie to vítala, v té době jí chyběly pracovní síly. Tito muslimové se zde usadili a Angličané si mysleli: teď žijí tady, budou žít po našem a my jim nic vysvětlovat nemusíme.

A muslimové si vytvořili vlastní ghetta, což je pochopitelné. Pokud někam přijdu, chci se usadit tam, kde mám podobné zázemí, ať už kulturní, nebo náboženské. Angličané nepochopili, že dlouhodobě je to nebezpečné, tímhle způsobem se lidé nikdy neasimilují. Muslimové si udržovali své náboženství a tradice a zároveň se tak nějak lidsky drželi bokem.

Mladí lidé, kteří se zde narodí, si pak připadají trochu bezprizorní. Z jedné strany je do nich vtloukána věrnost tradici a víře, z druhé strany jsou pod tlakem naší kultury. Jsou jako mezi dvěma mlýnskými kameny. To vytváří živnou půdu pro fundamentalistické duchovní, kteří jim kážou svou vlastní interpretaci Koránu a vychovávají mladé fanatiky. Ovšem to říkám proto, že to neignoruji. Tyto problémy existují, ale jsou to okrajové problémy, v rámci britské muslimské komunity marginální.
*
*
*
A většina z nich mi při rozhovoru řekne: "Mně se tahle interpretace Koránu vůbec nelíbí." Ale také mi řeknou, že se těch fanatiků bojí. Takže oni to neřeknou otevřeně v rámci své muslimské komunity, protože se bojí, že nějaký fanatický blázen ublíží jim nebo jejich rodině, což je obecně problém s jakýmikoli fanatiky. Bojí se svých vlastních lidí, protože s nimi nesouhlasí.
*
*
*
Abych to shrnul. Problém s muslimy v Británii nevnímám tak dramaticky, ze zkušenosti věřím tomu, že Británie se s těmito extremisty dokáže vypořádat. Vidím to tedy optimističtěji než Benjamin Kuras, který vnímá především ty křiklouny, vidí nebezpečí, které představují, a interpretuje si to po svém. V tomhle se neshodneme.

Británie přiznává, že pustit do země extremistické imámy a nechat jim dlouhé roky volné pole působnosti byla zásadní chyba. V této chvíli je už ale část muslimů pod jejich vlivem, extremismus v části komunity zapustil kořeny a otázkou zůstává: jakým způsobem se s ním chce Británie vypořádat?

O tom se v Anglii už otevřeně mluví, především o nutnosti vzdělání muslimských menšin, protože od vzdělání se to odvíjí. Nevzdělaný člověk spíš tíhne ke způsobu myšlení, že za jeho zpackaný život můžou Britové nebo křesťané. Nevzdělaný člověk si nedokáže svou situaci analyzovat tak, aby si řekl: no, já nemám žádné vzdělání, nic neumím a nekvalifikované dělnické práce, kde se uchytil můj děda a táta, už dnes v podstatě neexistují.
*
*
*
Tady trochu odbočím a možná budu znít jako rusofob. Ale musíme k tomu, co se tu děje, připočíst i to, že současnému putinovskému Rusku se nelíbí, že už není velmocí, které se svět bál a my byli 40 let jeho gubernií a oni by byli rádi, abychom tou gubernií byli zase.

U nás má Rusko obrovský vliv, využívá k tomu i falešného panslavismu. Dnes zase slýcháme takové ty výkřiky: jsme Slované, měli bychom se vrátit k našim slovanským bratřím, Západ je prohnilý. Využívají těchto naivních lidí, kteří tomu věří.

Potom je tu podhoubí lidí, kteří nostalgicky vzpomínají na doby komunismu, jak bylo všechno krásné, jak jsme stáli frontu na máslo a toaletní papír. Jsou to jednak lidé, kteří z dané situace profitovali, a pak také lidé, kteří toho zase tak moc neměli, ale nechyběly jim určité sociální jistoty. Byli nadirigovaní, kam mají chodit pracovat, neměli starosti, zda neztratí práci, nemuseli se rozhodovat, co mají koupit, protože nic nebylo a koupit se toho dalo jen málo. Lidé měli málo peněz, ale nikoho to tolik netrápilo, protože je nebylo za co utratit.

To jsou lidé, kteří se nedokážou vyrovnat se starostmi moderního života. Dnes musíme každý den dělat nějaká rozhodnutí. Počínaje těmi jednoduchými, jestli mám nakoupit v Kauflandu nebo v Tescu, ale taky zásadní rozhodnutí: jsem nespokojený v práci, ale mám tam určitou jistotu, mám si přesto hledat jinou práci? Pro některé lidi jsou to stále neúnosné problémy. Rusko tohoto podhoubí nespokojenosti chytře využívá.

A pak tady má samozřejmě své lidi. Rusko vlastní valnou většinu spisů bývalé StB a může díky tomu některé lidi vydírat na základě jejich minulosti, nebo je uplácet. Takže tu máme jednak ty naivní panslavisty, pak ty nespokojené a nakonec skupinu vydíraných nebo uplacených lidí. To není málo, na území České republiky máme přes 40 serverů, které aktivně šíří ruskou propagandu."
*
*
*
(Zvýraznění v textu jsem provedla já.)