Monika/1971-74/kresba uhlem

Monika/1971-74/kresba uhlem

Monika/1971-74/kresba uhlem