Jidáš/2002/100x80 cm/olej na plátně

Jidáš/2002/100x80 cm/olej na plátně

Jidáš/2002/100x80 cm/olej na plátně// Mat. 26,14.15 Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Mat. 26,24 "....ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se vůbec nenarodil."