Ježíš na Hoře Olivetské/2002/100x80 cm/olej na plátně

Ježíš na Hoře Olivetské/2002/100x80 cm/olej na plátně

Ježíš na Hoře Olivetské/2002/100x80 cm/olej na plátně// Mat. 26,39 ....."Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."